Kami pelajar Muhammadiyah berjanji:

  1. Berjuang menegakkan ajaran islam.
  2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru.
  3. Bersungguh-sunggu dalam menuntut ilmu.
  4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi.
  5. Rela berkorban dan menolong sesama.
  6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa.